استفاده از #فرصت ها:

بیس و زیر بنای دانش اقتصاد فرصت است به نحوی که اگر نگوییم همه، اغلب مفاهیم بنیادی اقتصاد به نحوی به فرصت و #هزینه_فرصت ربط پیدا می کند.
اما وقتی صحبت از فرصت طلبی و استفاده از فرصتها می شود، مفهوم #تجدید_نظر_طلبی هم با آن همراه می شود به عبارت دقیق تر کسانی دنبال استفاده از فرصت ها هستند که از وضعیت موجود راضی نبوده و قصد ایجاد تحول و پیشرفت را دارند. بر همین اساس در جامعه هم مشاهده می شود مثلا کشورهایی که به آنچه دارند راضی هستند و به آن مباهات می کنند کمتر برای پیشرفت تلاش می کنند.  اغلب مدلهای #کارآفرینی به نحوی بر موضوع  استفاده از فرصت، متمرکز هستند که پستل (PESTEL#) نمونه ای از آنهاست.
اینجا تعدادی دیدگاه استفاده از فرصت را مرور می کنیم که به نحوی تکمیل بحث قبلی #مدیریت_انتظار و #مدیریت_صبر می باشد:

?? فرصت طلبی سنتی: این فرد/جامعه/سازمان/کشور منتظر به وجود آمدن فرصت می شود اما هیچ سیستم، ابزار، امکانات خاصی برای آن در نظر نمی گیرد. این امر می تواند ناشی از این باشد که فرد از وضع موجود نسبتا راضی است، اعتماد به نفس ندارد و یا امکانات کافی برای اقدام دیگر ندارد.
@eghtesadherfei
?? فرصت طلب کلاسیک: فرد/ جامعه/ سازمان/ وکشوری است که امکانات، ساختار، سازمان خاص برای شناسایی فرصت ها اختصاص می دهد برای آن آموزش می بیند، تجربه می کند و حتی دست به پژوهش می زند.

?? فرصت طلب فعال: این گروه، به جای اینکه صرفا بر فرصتهای ایجاد شده تمرکز کنند، سعی می کنند فرصت ایجاد نمایند. به عبارتی آنها منتظر قضا و قدر و طبیعت و جامعه و دولت و ... نمی مانند و تلاش می کنند خود سازنده فرصت باشند، اینها همانهایی هستند که می گویند: " یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت."
بی شک یک فرصت طلب فعال، یک فرصت طلب کلاسیک توسعه یافته است. برای اینکه بدانید آیا اقداماتشان واقعا فرصت خلق می کند باید آموزش، منش، تجربه، ابزار، روش، سازمان و امکاناتی را که فرصت طلب کلاسیک در اختیار داشته باشید؛ در غیر این صورت انرژی و امکانات خود را هدر خواهید داد.
@eghtesadherfei
?? فرصت طلب تعاملی: یک فاز توسعه یافته تر از فرصت طلب کلاسیک و یا سنتی از یک مسیر دیگر است. این گروه به جای این که تمرکز را بر خود بگذارد، اطرافیان و یا برخی اطرافیان را  در نظر می گیرد و سعی می کند فرصتهایی را که شناسایی کرده است اما خودش علاقه یا مزیتی در آن ندارد به فرد دیگر معرفی نماید. مثلا کسی که خودش شاغل است یک فرصت شغلی را به یک بیکار معرفی می نماید. این افراد سعی می کنند با این کار هزینه یافتن فرصت را کاهش دهند و امکانات جستجدی فرصت را افزایش دهند. به عبارت دیگر اینها همانهایی هستند که به همدیگر نان قرض می دهند.

?? فرصت طلب تعاملی فعال: این گروه از فرصت طلب های تعاملی برای یکدیگر فرصت می سازند مثلا، ضامن وام همدیگر می شوند، تعاونی یا شرکت تشکیل می دهند.

?? فرصت طلب های اخلاق مدار: این گروه تلاش می کنند خلق فرصت برای آنها به بهای حذف فرصت برای دیگران نباشد. مراقب اطرافیان و افراد جامعه هستند و فرصتهای خود را در کنار دیگران می سنجند. همه گروه های بالا، خصوصا گروههای تعاملی، ممکن است دید ابزاری به افراد پیرامون خود داشته باشند و رفاقتشان پایدار و عاطفی و قابل اتکا نباشد. اما این افراد قابل اتکا و قابل احترام هستند.
@eghtesadherfei
?? فرصت طلب های رقابتی: این گروه دقیقا نقطه مقابل فرصت طلب های اخلاق مدار هستند. اینها حتی ممکن است هیچ علاقه ای به استفاده از فرصتی نداشته باشند مثلا ممکن است خودشان علاقه ای به رفتن به دانشگاه نداشته باشند  اما سعی می کنند دیگران را هم از رفتن به دانشگاه باز دارند. اینها همان گروهی هستند که شاید در یک نگاه آنها را به حسود و بخیل و وندال و .. می شناسیم اما صرفا آنها نیستند. نظامیان، سیاستمداران و خیلی گروه های دیگر که به نحوی درگیر بازی های با جمع صفر هستند اغلب رفتاری این چنین دارند. برای درک منفی بودن رفتار باید تشخیص دهیم بازی با جمع صفر( برنده/بازنده) است یا خیر.

?? فرصت طلب های #استراتژیک: این گروه اهداف فرصتی متعدد داشته و آنها را تحلیل، طبقه بندی و ارزش گذاری می کنند و بر اساس این طبقه بندی و ارزش گذاری طیفی از گرایشهای فوق را انتخاب و به اجرا می گذارند. اغلب سیاستمداران، مدیران کسب و کارهای بزرگ و ... که در کار خود موفق ترند، رفتارهایی مشابه این دارند.
حال برخی از آنها چارچوب کلاسیک مستحکم تری از این لحاظ دارند، یک گروه دیگر ممکن است بیشتر شهودی عمل نمایند.

نویسنده کورش بهشتی گرمی

 

مطالب این وبلاگ در کانال تلگرامی اقتصاد حرفه ای نیز منتشر می شود

/ 0 نظر / 50 بازدید