شبیه سازی معمای اعتماد در نظریه بازی

نظریه بازی یکی از نظریه های مهیج در ریاضیات کاربردی است که به ویژه مورد علاقه اقتصاددانان، رفتارشناسان، سیاستمداران، نظامیان و حتی زیست شناسان و مهندسان می باشد.

اما تا کنون ارائه ای بدین حد جالب در خصوص این نظریه ندیده بودم. سایت اینترنتی زیر

http://ncase.me/trust

معمای اعتماد را با استفاده از یک سری قواعد خاص مطرح می کند و آن را مرحله به مرحله ارتقا می دهد. شبیه سازی هایی که انجام می شود و نتایجی که حاصل می شود جالب و مهیج است پیشنهاد می کنم این سایت را مرور و نتایج حاصل را تجربه و بررسی نمایید.

/ 0 نظر / 86 بازدید