تاریخ : ۱۳٩٤/۱/٢٤
نویسنده : کورش بهشتی
نظرات ()

لینک خلاصه مقاله گسترش صمت نویسنده وبلاگ با موضوع تکنیکهای ارزیابی موافقت نامه های تجارت ترجیحی در روزنامه گسترش صمت شماره 186 صفحه 25:

 

http://www.smtnews.ir/note/7823-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C.html


برچسب‌ها: اقتصاد, اقتصاد بین الملل, ایران, تحلیل اثر بخشی مقررات